Aktualitātes

8.oktobrī SIA "BTRS" teritorijā ciemojās Balvu Valsts Ģimnāzijas 7.klašu skolēni, lai nostiprinātuskolā iegūtās zināšanas par siltumizolāciju, to materiālu veidiem un izmantošanas iespējām māju būvniecībā.

Pielietojot speciālu aprīkojumu, audzēkņiem tika sniegts priekšskatījums, kā notiek siltumizolācijas materiāla iestrāde, veikta informatīva rakstura lekcija ar atjautības piesitienu!

Būtiski pieminēt jauniešu dalību aktivitātēs, kas piesaistīja uzmanību un radīja brīvu atmosfēru informācijas uztveršanai!

Izsakām pateicību Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai par skolēnu un kokapstrādes pedagogu izgatavoto koka spēļu izmantošanu! 
Pateicībā RTA profesoram, BVĢ pedagogam Artim Teilānam par sadarbību un uzņēmuma uzrunāšanu, radot jauniešos praktiskas zināšanas!

Paldies par dalību un interesi!

Pārstāvot Balvu novadu, SIA "BTRS'' veiksmīgi iejutušies jaunatklātajā Rēzeknes Olimpiskajā centrā!

Uzņēmēju dienas Latgalē šodien līdz 17.00, Rēzekne, Rēzeknes Olimpiskais centrs. 

''Braucam kopā!''